logo vrienden van leergeld arnhem

Vrienden van Leergeld Arnhem

NO IMAGE

Home

STICHTING LEERGELD ARNHEM GOED DOEL BIJ CHARTER LEO CLUB ARNHEM

Bestuurslid Corine Hennekes nam een cheque in ontvangst van €1.090,- voor Stichting Leergeld Arnhem bij de charter van LEO Club Arnhem. LEO Club Arnhem is een jongerenafdeling van LION en bestaat uit een diverse groep studenten en starters die zich samen inzetten voor de maatschappij. 
Meer informatie >>>

VRIENDEN VAN LEERGELD ARNHEM RENKUM RHEDEN

Ook kinderen die opgroeien in gezinnen met beperkte financiële middelen, hebben zicht op een goede toekomst nodig. Sociale uitsluiting omdat ze niet mee kunnen doen met hun leeftijds- en klasgenoten is een valse start.
Opgroeien in armoede betekent niet alleen dat veel noodzakelijke levensvoorwaarden, materieel en immaterieel, niet kunnen worden aangeschaft, armoede heeft ook een bewezen impact op leerprestaties en ontwikkelingsmogelijkheden.

Leergeld biedt kansen aan die kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door o.a. het verschaffen van een fiets en/of een laptop, of het -deels- betalen van de kosten om deel te nemen aan schoolkampen, -excursies en andere schoolactiviteiten.

Leergeld Arnhem Renkum Rheden schat in dat in de drie gemeenten gezamenlijk zo’n 6.000 kinderen in aanmerking komen voor haar hulp. Tot op heden is ruim tweederde van die kinderen door Leergeld bereikt.

De focus voor de komende jaren ligt op:
• meer kinderen uit de doelgroep bereiken;
• de kinderen beter ondersteunen door een passend pakket aan hulpmiddelen aan te bieden, daarbij valt naast de bestaande voorzieningen te denken aan kledingpassen, smartphones en onderwijsondersteunende materialen;
• draagvlak creëren om gezamenlijk in te zetten op preventie van de gevolgen van langdurige armoede;
• het borgen van de financiële stabiliteit van de eigen organisatie.

Om de gestelde doelen de komende jaren te realiseren, zoekt Leergeld Arnhem Renkum Rheden naar een zekere en stabiele geldstroom én naar een betrokken platform waarmee een duurzame relatie kan worden opgebouwd.
Inmiddels heeft zich bij de oprichting van de vriendenclub een flink aantal particulieren en bedrijven gecommiteerd en ziet Leergeld al tal van zaken financiëel ondersteund. Toch is en blijft armoede onder kinderen vooralsnog een niet uit te bannen probleem. Ondersteuning van die doelgroep met tijd, moeite én geld is daarom noodzakelijk.

EN DAAROM BLIJVEN WIJ ZOEKEN NAAR MEER VRIENDEN.

Leergeld wil haar vrienden graag regelmatig ontmoeten, informatie met ze delen en met hen sparren over de doelstellingen en het behalen daarvan.

EEN VRIEND IS EEN VRIEND VOOR LANGERE TIJD

Vrienden committeren zich voor tenminste drie jaar aan Leergeld Arnhem Renkum Rheden.
Particulieren helpen voor € 12,50 per maand een kind.
Bedrijven ondersteunen Leergeld met tenminste € 500,- per jaar.

Periodieke gift
Een periodieke gift is fiscaal voordeliger is dan een eenmalige gift. Bij een periodieke gift geldt geen drempelbedrag noch een maximum. Met andere woorden, elke euro die je periodiek aan Leergeld schenkt is aftrekbaar. Zo kan het belastingvoordeel tot wel 52 procent oplopen.

Natuurlijk moet de periodieke gift (of ‘schenking’) wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de gift worden vastgelegd in een overeenkomst met Stichting Leergeld Arnhem. Ook dien je minimaal één keer per jaar een bedrag te schenken en moet je dit vervolgens ook vijf jaar aan Leergeld overmaken. Het bedrag dat je jaarlijks overmaakt moet telkens ongeveer gelijk zijn. Om het gemakkelijk te maken kun je via onderstaande link de benodigde formulieren van de Belastingdienst downloaden. Ook vind je hier de schriftelijke overeenkomst die tussen jou en Leergeld moet worden opgemaakt: Overeenkomst Periodieke gift in geld (belastingdienst.nl)

anbi logo

 

Superkrachten?

LEERGELD ARNHEM RENKUM RHEDEN HEEFT JOUW HULP NODIG!

Meld je aan als Vriend en steun ons. Klik hier om de pdf te openen, die u kunt invullen, printen en ondertekenen.
Scan of fotografeer daarna het ondertekende formulier en stuur het aan info@vriendenvanleergeldarnhem.nl.

Of, als u niet kunt printen of scannen, klik op één van deze buttons en vul het formulier in.
U krijgt daarna zo spoedig mogelijk van ons bericht.

 

Ja, ik word Vriend van Leergeld Arnhem voor tenminste 3 jaar, bijdrage per maand:

Bijdrage per maand (minimaal € 12,50)

Ja, ik word als bedrijf Vriend van Leergeld Arnhem voor tenminste 3 jaar, bijdrage per jaar:

Bijdrage per jaar (minimaal € 500,-)

jongen met duikbril in zwembad
meisje met tablet laptop
kinderen in een tent
samen naar school fietsen

Meer weten over Leergeld Arnhem Renkum Rheden over haar activiteiten, verantwoordingen, doelstellingen, missie?

Ga naar www.leergeldarnhem.nl. Daar vindt u ook meer over onze ANBI-status en de mogelijkheden.
Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@vriendenvanleergeldarnhem.nl

Stichting Leergeld Arnhem • Simon Stevinweg 27 • 6827 BS Arnhem • 026 4455572 • info@leergeldarnhem.nl
Bank: NL45 RABO 0323 9639 19 • KvK: 09112801 • RSIN: 8091.94.260

Bij de oprichting van Vriendenvan Leergeld Arnhem is veel dank verschuldigd aan Rotary Rozendaal Veluwezoom.

LEERGELD ARNHEM RENKUM RHEDEN HEEFT UW HULP NODIG!

Meld je aan als vriend en steun ons.

exit

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.