logo vrienden van leergeld arnhem

Vrienden van Leergeld Arnhem


Organisatie

Stichting Leergeld is een particuliere organisatie die als doel heeft kinderen mee te laten doen, wanneer hun ouders een lager inkomen hebben en niet alle kosten voor school of sportclub kunnen betalen. Dan wil Stichting leergeld daar een bijdrage aanleveren, zodat kinderen ongehinderd door hun schoolcarrière kunnen gaan en mee kunnen doen, net als hun leeftijdsgenoten.

Laagdrempelig
Anna-Yfke Sleurink is al bijna 10 jaar coördinator bij de lokale stichting in Arnhem, Renkum en Rheden. Anna-Yfke: “Stichting Leergeld komt bij veel gezinnen thuis, achter de voordeur, en een aantal zorgen kunnen wij wegnemen. Maar wij hebben ook een signalerende functie richting de gemeente. Door onze laagdrempeligheid zien wij goed waar in de stad behoefte aan is.”


Coöordinator Anna-Yfke

Spreekbuis voor ouders
Als coördinator stuurt Anna-Yfke de operationele organisatie van Leergeld aan. “Dat betekent dat ik de vrijwilligers en medewerkers op kantoor begeleid. Er komen aanvragen binnen, die moeten in behandeling genomen worden, het hele proces van de ontvangen van aanvragen tot uitgifte van voorzieningen moet begeleid worden. Daarnaast train ik de intermediairs, om zo laagdrempelig mogelijk met een open houding naar de gezinnen te luisteren.  Tot slot ben ik een belangrijke schakel richting het bestuur en andere instanties. Ik bundel signalen en die geef ik door aan beleidsmakers binnen de gemeente of scholen. Stichting Leergeld is op die manier als het ware een spreekbuis voor ouders met financiële zorgen.”Aanvragen in Corona tijd
Nu in deze Corona tijd krijgt Leergeld veel aanvragen voor laptops. “Waar voorheen vaak vanaf de middelbare school laptops werden aangevraagd, zien we nu dat vanaf groep 3 in het basisonderwijs aanvragen voor laptops komen. Dit is echt een groot verschil ten opzichte van vóór Corona”, aldus Anna-Yfke.

Tweedeling in samenleving
Het verschil tussen mensen met een lager inkomen en hoger inkomen wordt steeds groter in onze samenleving. “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen. Het is niet alleen aan het onderwijs, maar ook aan de en iedereen in onze samenleving om onze kinderen een goede toekomst te geven. Er nú samen voor zorgen dat ze mee kunnen doen, zorgt ervoor dat ze hun toekomst beter kunnen oppakken.

Bij het gezin thuis
Pieta Janssen is vrijwillig intermediair bij Stichting Leergeld. Zij komt thuis bij gezinnen, die zich hebben aangemeld, om de hulpvraag te inventariseren.


Intermediair Pieta

“Het is belangrijk te inventariseren waar de kinderen op dat moment behoefte aan hebben, zodat zij verder kunnen, net als hun leeftijdsgenoten. Dus vooral wat is er nodig op leer- en sportgebied. Denk bijvoorbeeld aan de behoefte aan een fiets om naar school te kunnen fietsen of een laptop om thuisonderwijs te kunnen volgen. Daarnaast geef ik de gezinnen ook voorlichting over andere organisaties waar ze kunnen aankloppen voor bepaalde hulpvragen.”

Positieve impact
De gezinnen die Stichting Leergeld helpt zijn heel divers. Pieta: “Van vluchtelingen gezinnen of gezinnen die al een status hebben, tot éénoudergezinnen, waarvan de vader of moeder net een scheiding achter de rug hebben. Wat de situatie ook is van een gezin, ze hebben niet altijd de financiële middelen om spullen te kopen voor hun kinderen die nodig zijn voor school of sport.”
Dat de steun een positieve impact heeft blijkt wel: “Zodra de steun er is, of er is zicht op de steun, verandert de sfeer binnen het gezin. Daardoor verbetert ook echt de situatie rondom het kind, de somberheid verdwijnt”, aldus Pieta.  Met steun van de gemeente, maar ook Vrienden van Leergeld, kan Stichting Leergeld de gezinnen blijven steunen. Dit is heel belangrijk volgens Pieta: “Alle kinderen hebben recht op een goede ontwikkeling en ontplooiing en gelijke kansen voor voortgezet en/of vervolgonderwijs. Als ze daar nu in gesteund worden, zijn ze later veel kansrijker in de maatschappij.”
Meer weten over Leergeld Arnhem Renkum Rheden over haar activiteiten, verantwoordingen, doelstellingen, missie?

Ga naar www.leergeldarnhem.nl. Daar vindt u ook meer over onze ANBI-status en de mogelijkheden.
Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@vriendenvanleergeldarnhem.nl

Stichting Leergeld Arnhem • Simon Stevinweg 27 • 6827 BS Arnhem • 026 4455572 • info@leergeldarnhem.nl
Bank: NL45 RABO 0323 9639 19 • KvK: 09112801 • RSIN: 8091.94.260

Bij de oprichting van Vriendenvan Leergeld Arnhem is veel dank verschuldigd aan Rotary Rozendaal Veluwezoom.

LEERGELD ARNHEM RENKUM RHEDEN HEEFT UW HULP NODIG!

Meld je aan als vriend en steun ons.

exit

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.