logo vrienden van leergeld arnhem

Vrienden van Leergeld Arnhem

bijeenkomst

Ook kinderen die opgroeien in gezinnen met beperkte financiële middelen, hebben zicht op een goede toekomst nodig. Sociale uitsluiting omdat ze niet mee kunnen doen met hun leeftijds- en klasgenoten is een valse start.
Opgroeien in armoede betekent niet alleen dat veel noodzakelijke levensvoorwaarden, materieel en immaterieel, niet kunnen worden aangeschaft, armoede heeft ook een bewezen impact op leerprestaties en ontwikkelingsmogelijkheden.

Leergeld biedt kansen aan die kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door o.a. het verschaffen van een fiets en/of een laptop, of het -deels- betalen van de kosten om deel te nemen aan schoolkampen, -excursies en andere schoolactiviteiten.

Leergeld Arnhem Renkum Rheden schat in dat in de drie gemeenten gezamenlijk zo’n 6.000 kinderen in aanmerking komen voor haar hulp. Tot op heden is ruim tweederde van die kinderen door Leergeld bereikt.

De focus voor de komende jaren ligt op:
• meer kinderen uit de doelgroep bereiken;
• de kinderen beter ondersteunen door een passend pakket aan hulpmiddelen aan te bieden, daarbij valt naast de bestaande voorzieningen te denken aan kledingpassen, smartphones en onderwijsondersteunende materialen;
• draagvlak creëren om gezamenlijk in te zetten op preventie van de gevolgen van langdurige armoede;
• het borgen van de financiële stabiliteit van de eigen organisatie.

VRIENDEN HELPEN LEERGELD HELPEN

Om de gestelde doelen de komende jaren te realiseren, zoekt Leergeld Arnhem Renkum Rheden naar een zekere en stabiele geldstroom én naar een betrokken platform waarmee een duurzame relatie kan worden opgebouwd:

EN DAAROM ZOEKEN WIJ VRIENDEN.

Leergeld wil haar vrienden graag regelmatig ontmoeten, informatie met ze delen en met hen sparren over de doelstellingen en het behalen daarvan.

EEN VRIEND IS EEN VRIEND VOOR LANGERE TIJD

Vrienden committeren zich voor tenminste drie jaar aan Leergeld Arnhem Renkum Rheden.
Particulieren helpen voor € 150,- per jaar een kind (slechts € 12,50 per maand).
Bedrijven ondersteunen Leergeld met tenminste € 500,- per jaar.

anbi logo

OPRICHTINGSBIJEENKOMST VRIENDEN VAN LEERGELD ARNHEM*

Donderdag 28 november 2019
PROEFTUIN 210, Apeldoornseweg 210, Arnhem
Vakschool Wageningen - Rijn IJssel
Parkeren (gratis) op het naastgelegen parkeerterrein van Hekkelman Notarissen
Inloop vanaf 17.30 uur met een hapje
Aanvang programma 18.00 uur

* vanwege de capaciteit van de zaalruimte is de oprichtingsbijeenkomst alleen toegankelijk voor genodigden.

PROGRAMMA

Tijdens de inloop kunt u kijken naar een korte film van Leergeld Nederland “Steun Leergeld”.

18.00 uur

 

Welkom en intro Leergeld Arnhem Renkum Rheden door voorzitter Dick van der Meer.

18.20 uur

 

Drs. Hilde Kalthoff van het Nederlands Jeugd Instituut NJI over de gevolgen van armoede: onveilige hechting, hersenontwikkeling, onderwijskansen, criminaliteit en gezondheid.

18.45 uur

 

Annette Mullink coördinator Primair Onderwijs Arnhem in Samenwerking (PAS) over de rol van de school bij het signaleren en aanpakken van armoede. Stap voor stap komen tot een gelijkwaardige ontwikkeling van alle kinderen.

19.10 uur

 

Plenair discussiemoment en vragen vanuit de zaal.

19.30 uur

 

Feestelijke lancering van ‘De Vrienden van Leergeld Arnhem’.


Dagvoorzitter is Daniëlle van Woerden, vice-voorzitter Rotary Rozendaal Veluwezoom.
Passende catering wordt verzorgd door leerlingen van Proeftuin 210.

LEERGELD ARNHEM RENKUM RHEDEN HEEFT UW HULP NODIG!

Meld je aan als vriend en steun ons.

Ja, ik word Vriend van Leergeld Arnhem voor tenminste 3 jaar, bijdrage per jaar:

Bijdrage per jaar (minimaal € 150,-)

Ja, ik word als bedrijf Vriend van Leergeld Arnhem voor tenminste 3 jaar, bijdrage per jaar:

Bijdrage per jaar (minimaal € 500,-)

jongen met duikbril in zwembad
meisje met tablet laptop
kinderen in een tent
samen naar school fietsen

Meer weten over Leergeld Arnhem Renkum Rheden over haar activiteiten, verantwoordingen, doelstellingen, missie?

Ga naar www.leergeldarnhem.nl. Daar vindt u ook meer over onze ANBI-status en de mogelijkheden.
Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@vriendenvanleergeldarnhem.nl

Stichting Leergeld Arnhem • Verlengde Hoflaan 72 • 6822 ED Arnhem • 026 4455572 • info@leergeldarnhem.nl
Bank: NL45 RABO 0323 9639 19 • KvK: 09112801 • RSIN: 8091.94.260

Bij de oprichting van Vriendenvan Leergeld Arnhem is veel dank verschuldigd aan Rotary Rozendaal Veluwezoom.

LEERGELD ARNHEM RENKUM RHEDEN HEEFT UW HULP NODIG!

Meld je aan als vriend en steun ons.

exit